Baykuş Destek Takip

Ölçülür ve ölçeklenebilir hizmet takibi için satış sonrası destek hizmeti veren bilişim firmalarının bütün işlerini takip eden web tabanlı destek takip programı.

Baykuş yazılımı, kurumsal iş akış ve takibi için geliştirilmiş responsive web tabanlı özel bir yazılımdır. Responsive olarak geliştirilen yazılım pc, mobil ve tablet gibi tüm cihazlara uyumludur. Tek bir yazılım ile tüm platformlar için hızlı optimize etme ve geliştirme imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede iş gücü ve maliyet açısından yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Her sektöre uyarlanabilir modülller şeklinde geliştirilen yazılım, kullanıcı yetkilendirme yapısından, admin ve müşteriye otomatik bildirimlere varıncaya dek iş akışınızı otomize eden çok sayıda özellik içermektedir. Datatable yapısını kullanan tablolar sayesinde özel filtreme modülünden aldığınız verileri sayfa içerisinde dinamik olarak tekrar süzme imkanı sunmaktadır. Elde ettiğiniz filtrelenmiş verileri kopyalama ve excel aktarımı dışarı aktarabilirsiniz.

Müşteri yönetimi modülünde destek taleplerini durumlarına göre takip etme ve müşteriye hızlı şekilde dönüt sağlama imkanı bulunmaktadır. Personel performans takibi ile destek ve servislerin planlanması, iş yükü bölümü, iç ve dış servis organizasyonunu başarılı olarak yönetebileceksiniz. Analiz verisi sunan tüm modüllerde grafikler yer almaktadır. İlgili grafikler dinamik olarak filtrelediğiniz veriler için görsel olarak hızlı analiz ve karşılaştırma imkanı sunmaktadır.

Baykuş Destek Takip yazılımında yer alan başlıca modüller:


Destek Form İşlemleri:

Servis ve Destek hizmetlerinin müşteri bazlı olarak girme ve analiz etme modülü. Verilen destekler müşteri bazında anlaşma ve limit seçimleri yapılarak girilir. Destek hizmetleri işlem kapatıldığında veya haftalık, aylık seçimlere göre müşteriye otomatik olarak raporlanabilir.

 

Ticket Modülü:

Müşterilerin sisteme e-mail atarak destek talebi oluşturma işlemlerinin yönetildiği modüldür. Tanımlı veya tanımsız müşteriler tarafından iletilen e-mailler sisteme destek talebi olarak aktarılabilir. Devam eden bir destek işlemi için iletilen e-mail aktif destek talebi ile otomatik eşleştirilmektedir. Tanımlama ve personel atama işlemleri için sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirme e-mailleri gönderilmektedir. e-mail ile iletilen ekler ayrıca destek formuna aktarılabilir.

 

Projeler:

Uzun süreye yayılan ve birden çok fazdan oluşan projelerin bölümlendirilmesi ve takibi işlemleri yapılmaktadır. Fazlar kullanıcı bazlı olarak birbirinden bağımsız tanımlanabilir. Analiz ve harcanan süreler proje bazlı olarak raporlanabilir. Proje yetkilisi, proje iş kalemi yetkilisi atanabilir. Fazlara ait ekler modül bazında yönetilebilir.

 

Anlaşmalar/Haklar:

Müşteri bazlı olarak anlaşmalar tanımlama ve limit takipleri modülüdür. Müşteri bazlı eski ve yeni anlaşmaların takipleri, harcanan süre ve anlaşma limitleri analiz edilmektedir. Limit bitmesi, aşılması veya süre bitimi gibi otomatik tespit ve bildirimler modül yapısı içerisinde yer almaktadır.

 

Müşteriler ve Firmalar:

Destek, Teklif, Lisans ve Görüşme modülleri içerisinde kullanılacak cari hesapların tanımlama modülü. Sınıf bazlı tanımlama, destek yetkilisi atama, bilgilendirme türleri tanımlama vb. özellikler içermektedir.

 

Teklif İşlemleri:

Bir veya daha fazla konu seçimi ile Lisans, Hizmet ve Donanım grupları bazında teklif verme ve teklif takip modülü. Modül içerisinde yer alan grafik ile teklif durumları, teklif konuları ve tarihe göre gruplama yapılarak analiz verisi elde edilmektedir.

 

Lisans İşlemleri:

Logo ürünlerine ait LEM takip işlem modülü. Sorumlu, tarih, müşteri ve ürün bazlı LEM takip işlemi yapılabilinmektedir.

 

Görüşme ve Sunumlar:

Pazarlama işlemleri için sunum, arama veya e-mail bazlı görüşme takip modülü. Yapılan işlem türü için müşteri yaklaşımını puanlama imkanı. Görüşme ve sunum planlama, kullanıcıya atama işlemi.

 

İzin Kullanım İşlemleri:

Şirket personelinin Yıllık, Mazeret, Raporlu ve Özel izinlerinin takip ve planlama modülü. Yıllık bazda kullanıcı bazlı izin ve mazeret izinleri tanımlama. Kalan ve kullanılan izin hakları raporlama.

 

Kullanıcı İşlemleri:

Yazılımı kullanacak kullanıcıların tanımlanması modülü. Kullanıcılar 3 türde ve ilgili türde seçilen yetkiler dahilinde oluşturulabilir. Kullanıcıların erişimleri aktif/pasif yapılabilir. Kullanıcı müşteri atama işlemleri ve son 30 günlük performans grafik takipleri yapılmaktadır.

 

Planlama:

Planlama modülü Takvim ve Notlar olmak üzere 2 alt modülden oluşmaktadır.

Notlar modülünde kullanıcı bazlı özel veya ortak not tanımlaması yapılmaktadır. Tanımlanan notlar e-mail ve SMS paketi mevcut ise ileri tarihli hatırlatma olarak planlanabilir.

Takvim modülü, kurumsal ortak planlama takvimi olarak kullanılmaktadır. Kullanıcı özel ve ortak takvim girişi yapabilir. Tanımlanan etkinlik Outlook ajanda için katılımcılara e-mail olarak sistem üzerinden gönderilebilir. Saatlik, tam gün veya uzun süreli takvim girişi gerçekleştirilebilir. Tanımlanan etkinlik için dosya ve içerik eklemesi yapılabilir.

 

Zimmet/Envanter Takip:

Kuruma ait envanterin takip işlemleri için kullanılmaktadır. Envanterin garanti süreçleri, personele veya müşteriye zimmetleme, geçmiş takibi gibi işlemler yapılabilir.

 

Portal Genel Ayarlar:

Baykuş yazılımı için genel tanımlama ve seçimlerin gerçekleştirildiği modüldür. Kurumsal kimlik bilgileri, e-mail gönderim sistem tanımları, Head ve Body script tanımlama işlemleri gerçekleştirilebilir.

 

Log Modülü:

Kullanıcının ve programın sistemde yapmış olduğu işlemlere ait log takip modülü. Manuel ve datatable üzerinde dinamik olarak filtreleme işlemi yapılabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için: https://www.baykusdestek.com

Paylaş